Disclaimer & privacy

De getoonde informatie op deze website wordt door RM Debiteurenbeheer met zorg samengesteld. Toch kunnen er altijd onvolledigheden en onjuistheden voorkomen. In dat geval is RM Debiteurenbeheer niet aansprakelijk. RM Debiteurenbeheer verstrekt via deze website informatie over producten en diensten die door RM Debiteurenbeheer worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. RM Debiteurenbeheer is niet aansprakelijk voor problemen met betrekking tot het functioneren van deze website. Hoewel RM Debiteurenbeheer alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. Verwijzingen naar sites die niet door RM Debiteurenbeheer worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel RM Debiteurenbeheer uiterst selectief is in het verwijzen naar andere websites, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RM Debiteurenbeheer.