Debiteurenbeheer

Veel ondernemers zien het debiteurenbeheer als een van de ‘minst interessante’ onderdelen van het ondernemerschap. Het belang van een goed debiteurenbeheer mag echter niet onderschat worden. Niet alleen levert een goed debiteurenbeheer een hoger banksaldo op, het bespaart u als ondernemer ook kosten. Het is van belang om klanten op een professionele manier te wijzen op (de termijn van) hun betalingsverplichtingen. De ervaring leert namelijk dat klanten het goed aanvoelen als u het debiteurenbeheer niet goed op orde heeft. De drang tot spoedige betaling zal daardoor zeker niet toenemen.

Het debiteurenbeheer van RM Debiteurenbeheer houdt in dat er nauwkeurig op de betalingen wordt toegezien en in het geval betaling uitblijft, er direct actie genomen wordt. Een adequaat debiteurenbeheer leidt tot betere bedrijfsresultaten en behoort te allen tijde een integraal onderdeel te zijn van uw bedrijfsvoering. Wij nemen het debiteurenbeheer graag van u over, zodat u zich volledig kunt richten op de kern van uw werkzaamheden.

De voordelen van uitbesteding van het debiteurenbeheer aan RM Debiteurenbeheer:

  • het debiteurenbeheer wordt in overleg met u op vaste tijden en door middel van een vaste procedure uitgevoerd
  • de betaling van uw factuur krijgt in een vroeg stadium de hoogste prioriteit;
  • het bespaart u tijd en dus geld;
  • volledig toegesneden op uw wensen. Wij stemmen al onze stappen af met u;
  • debiteurenbeheer op basis van juridische kennis en kwaliteit;
  • realisering van snellere betalingen en een reductie van kosten. Kortom: een positief  effect op uw liquiditeiten;
  • wanbetaling kan eerder worden gesignaleerd en verdere schade kan worden voorkomen;
  • voortdurend inzicht in de gemiddelde krediettermijn per debiteur, belangrijk voor lopende  orders;
  • mogelijkheid tot het starten van een ‘no cure no pay’ incassotraject zonder extra kosten.

Toegesneden op uw wensen

Het debiteurenbeheer van RM  Debiteurenbeheer vindt plaats onder supervisie van ervaren, ondernemende debiteurenbeheerders. Mede hierdoor is RM Debiteurenbeheer goed in staat op een duidelijke, doch klantvriendelijke manier uw klanten aan te schrijven (of telefonisch contact te leggen) waardoor u zich geen zorgen hoeft te maken over eventuele negatieve effecten met betrekking tot de klantrelaties.

Overgang naar incasso

Indien een klant aan het einde van het traject van ons debiteurenbeheer nog steeds niet tot betaling overgaat, dan kunnen wij, in overleg met u en zonder extra kosten, uw vordering meer kracht bij zetten door middel van het ‘no cure no pay’ incassotraject. Hier kunt u op onze website meer over lezen.

Interim Debiteurenbeheerder
Detachering
Professional
Flexibel
Specialist